Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt je een antwoord op al jouw vragen. Klik op onderstaande knoppen om meteen naar een categorie te gaan.

Algemeen

Is het inclusiefonds een initiatief van de overheid?

Neen, het Inclusiefonds is een initiatief van Human Districts. We werken nauw samen met verschillende overheidsinstanties en gekende zorgpartners.

Wie is Human Districts?

Human Districts is de organisatie achter het Inclusiefonds dat zijn expertise inzet om maatschappelijke problemen aan te pakken.

Is mijn data veilig?

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Bovendien houden wij in uiterste mate rekening met de GDPR. Je kan altijd vragen om vergeten te worden in onze database.

Kan het inclusiefonds mij helpen met persoonlijke administratie?

Het Inclusiefonds staat jou bij van administratie tot zorg. Tijdens en na het inclusietraject ondersteunen onze zorgcoaches jou met jouw administratie.

In welke regio's is het Inclusiefonds actief?

Momenteel is het Inclusiefonds actief in Vlaanderen. In de toekomst word onze werking uitgebreid naar de rest van het land.

Samen op zoek

Algemeen

Ben ik zeker op een plaats om te wonen?

Om te genieten van een woning, is een gratis zorgprofiel aanmaken voldoende. Van zodra wij een vriendengroep hebben samengesteld, gaan we op zoek naar woning. Het is daarom erg belangrijk dat je je omgeving zoveel mogelijk activeert. De zorgprofielen die zich eerst inschrijven krijgen voorrang en staat dus volledig los van investeren. Dit heeft geen invloed. Wel kan een investering ervoor zorgen dat we samen sneller kunnen overgaan tot aankopen en aanpassen van een woning.

Hebben jullie een wachtlijst?

Nee, bij het Inclusiefonds kom je niet terecht op een wachtlijst. De tijd die het kost om een vriendengroep samen te stellen en een woning aan te kopen, zijn de enige factoren.

Hebben verwanten inspraak in het inclusietraject?

Ja, inspraak is één van de belangrijkste pijlers in onze organisatie. Wij betrekken alle partijen in alle stappen van het proces in de mate dat zij zelf willen.

Van zorgprofiel tot woning. Hoeveel tijd neemt dat in beslag?

De duurtijd van het hele proces is sterk afhankelijk van verschillende zaken. Maar één ding is zeker; Hoe sneller wij jouw zorgprofiel hebben ontvangen, hoe sneller wij aan de slag kunnen. Wij proberen hoe dan ook, met enkele digitale tools, jou zo snel mogelijk van dienst te zijn.

Welke kosten zijn verbonden aan het inclusietraject?

Alleen huur- en woonkosten vallen jou ten laste. Tijdens het hele traject dat leidt tot je woonst, betaal je dus helemaal niets.

Vriendengroepen

Wat is een vriendengroep?

Omdat het uiteraard belangrijk is met wie je samenwoont, riepen wij de vriendengroep in het leven. Een vriendengroep bestaat uit mensen waartussen een klik bestaat en waarvan de zorgnood in zeker zin overeen komen.

Hoe groot is een vriendengroep?

Een vriendengroep bestaat in het algemeen uit 4 à 6 personen. Afhankelijk van de woning kan hier van afgeweken worden.

Kan ik ook alleen wonen?

Nee, je kan terecht voor projecten waar je samenwoont met je vriendengroep.

De woning

Wie koopt de woning aan?

De woning wordt aangekocht door het Inclusiefonds.

Wie past de woningen aan?

Het Inclusiefonds renoveert de woning op basis van jouw zorgnood.

Hoe vindt het Inclusiefonds haar woningen?

Ons team ontwikkelde een digitale tool die ons in staat stelt om 24/7 te zoeken naar woningen die voldoen aan alle normen. Deze tool, de huizenzoeker, zorgt ervoor dat we de kosten die verbonden zijn aan deze zoektocht drastisch omlaag te brengen. Zodra we samen een sterke vriendengroep overeen gekomen zijn, kijken we samen welke woning het beste past.

In welke mate worden de woningen gerenoveerd?

Alle woningen worden gerenoveerd volgens de strengste normen. Hierbij kijken we in de eerste plaats dat de  veiligheid wordt gegarandeerd.  We gaan nog een stapje verder door domotica-toepassingen te installeren om onze vrienden bij te staan in het dagelijkse leven.

Wat als er een woning wordt gekocht met minder kamers?

In de zeldzame situatie dat een woning wordt aangekocht die minder slaapkamers heeft, krijgen diegenen die eerst hun zorgprofiel vervolledigden voorrang. In dat geval, krijg jij automatisch voorrang bij de volgende vriendengroep die wordt gevonden.

Dit voorrangsprincipe stelt ons in staat om volledig onpartijdig op te treden.

Moet ik investeren om een plaats te bemachtigen?

Neen, het solidariteitsprincipe dragen wij hoog in het vaandel. Los van jouw investering, heb je evenveel recht op een woning.

Hoe ver zal ik wonen van mijn huidige leefomgeving?

Het samenbrengen van een vriendengroep op basis van jouw zorgprofiel is een uniek gegeven. Dit stelt ons in staat om een woning te vinden die goed gelegen is voor vrienden en familie van elke vriend.

Is er een tuin aanwezig bij de woningen?

Een aangename woonomgeving betekent ook dat je soms een luchtje kan scheppen. Maar niet als er een park of bus vlak bij is, zal de woning steeds een tuin hebben.

Heb ik inspraak in de inrichting van het huis?

Absoluut! Inspraak in je eigen woning is meer dan normaal. Tijdens elke stap van het inclusietraject kan je je stem laten tellen.

Zorgprofiel

Kan ik een zorgprofiel voor iemand anders aanmaken?

Ja, om een profiel aan te maken in de naam van een zorgbehoevenden moet je wettelijk vertegenwoordiger zijn.

Ben ik juridisch gebonden na het maken van een zorgprofiel?

Nee, bij het aanmaken van jouw zorgprofiel ga je geen enkele verbintenis aan. Situaties kunnen veranderen en daar willen wij dan ook rekening mee houden.

Inclusief wonen

Dagelijks leven

Wat als het niet klikt met mijn vriendengroep?

Omdat we elkaar vooraf leren kennen, proberen we dit zoveel mogelijk te voorkomen. In het spijtige geval dat dit toch zou gebeuren, gaan we uiteraard er alles aan doen om elke plooi terug glad te strijken. Je kan volledig anoniem met al jouw vragen terecht bij het Inclusiefonds.

Heb ik inspraak over nieuwe huurders?

In het geval dat een nieuwe huurder gezocht wordt voor jouw woning, gaan we uiteraard eerst de vriendengroep kennis laten maken. Dat is belangrijk voor de nieuwe huurder en de bestaande vriendengroep.

Waar kan ik terecht met mijn vragen en klachten?

Voor al je vragen, groot en klein, kan je bij ons terecht. Dit kan op het nummer 0800 64 440, via het contactformulier of via e-mail: info@inclusiefonds.be

Kan ik meehelpen in de dagelijkse activiteiten?

Inclusief wonen betekent natuurlijk inclusief leven. Uiteraard mag je helpen waar je wil en hoe je wil. Kook je graag? Dan kijken we wanneer je kan helpen met het eten voor te bereiden? Werk je graag in de tuin? Geen probleem, dan halen we samen de groene vingers boven.

Is roken toegestaan in de woning?

Nee, roken wordt niet toegestaan in de woning.

Kan ik mijn hobby beoefenen?

Bij het invullen van je zorgprofiel geef je alvast je hobby’s en favoriete dagbesteding mee. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat niets tussen jou en je dromen komt te staan.

Ik wil een nuttige dagbesteding. Kan het Inclusiefonds mij daarbij helpen?

Ja, samen gaan we op zoek naar een nuttige dagbesteding die jou leuk vindt in je buurt.

Hoe wordt transport geregeld?

Zorg op maat is belangrijk en transport hoort daar ook bij. We kijken naar jouw situatie en zoeken samen naar de ideale oplossing.

Worden er gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd?

Vanuit het Inclusiefonds zullen allerhande leuke activiteiten worden georganiseerd. Jij kiest dan of je eraan wil deelnemen. Uiteraard staan we altijd open voor suggesties!

Zijn huisdieren toegestaan?

Ja, maar alleen als alle bewoners hier unaniem akkoord mee gaan en er geen mensen met allergische reacties inwonen.

Het huurcontract

Kan ik verhuizen?

Ja, hou er wel rekening mee dat je onder de wettelijke huurovereenkomst valt.

Hoe wordt de huurprijs bepaald?

We streven altijd naar een marktconform huurbudget.

Hoe lang duurt het huurcontract?

Een huurcontract duurt standaard 9 jaar.

Wat als een huurder de woning verlaat?

Je kan een huurcontract na de eerste 3 jaar kosteloos opzeggen.

Woon- en huurbudget

Hoe worden de werkingskosten laag gehouden?

Om de huurkosten zo laag mogelijk te houden, gaan we natuurlijk niet besparen om zaken die de levenskwaliteit verbeteren. We ontwikkelden enkele digitale tools die de kosten van onze werking kunnen verlagen. Door zorgprofielen in eerste instantie te digitaliseren, kunnen we dossierkosten volledig gratis maken. Daarnaast worden potentiële huizen gevonden door onze automatische huizenzoeker.

Hoe worden de maandelijkse lasten bepaald?

Het leefbudget bestaat uit enkele vaste maandelijkse kosten: water, gas, elektriciteit, telefonie, internet, verzekeringen en gemeenschappelijke aankopen. Per woning worden de vaste kosten bepaald en gelijkmatig verdeeld over alle huurders. Dankzij sociale tarieven zijn de maandelijkse vaste kosten beperkt.

Naast de vaste kosten is er een budget voor voeding, drank, persoonlijke verzorging en activiteiten. Dit bepalen we in samenspraak op basis van jouw levensstijl, noden en wensen.

Wat gebeurt er als ik schade aanricht aan de woning?

Informatie binnenkort beschikbaar.

Kan het Inclusiefonds de huurprijs verhogen?

Naast de gebruikelijke indexering van de huurprijs, kan Inclusiefonds op geen enkele manier de huurprijs verhogen. Dit wordt vastgelegd in het huurcontract, zodat je op je beide oren kan slapen.

Moet ik een huurwaarborg betalen?

Nee, je moet geen huurwaarborg betalen.

Wat als iemand in de vriendengroep financiële problemen ondervindt?

Uiteraard is dat heel spijtig. Het Inclusiefonds kijkt samen met de persoon in kwestie hoe we hier een mouw aan kunnen passen. Dit kan geen invloed hebben op jouw huur en leefbudget.

Zorg

Beheert het Inclusiefonds de zorg?

Informatie binnenkort beschikbaar.

Wat is een zorgprofiel?

Elke persoon met een beperking kan een persoonlijk zorgprofiel aanmaken. Door een vragenlijst brengen we hun persoonlijkheid, wensen, dromen en zorgnood zo nauwkeurig mogelijk in kaart. Gevolgd door een persoonlijk gesprek, stelt dit ons in staat om de ideale woning en vriendengroep te vinden.

Maak nu mijn zorgprofiel aan

Hoe worden problemen aangepakt?

Als je een probleem ondervindt, is het zeer belangrijk dat je daarmee ergens terecht kan. Jouw vragen worden met uiterste zorg en anonimiteit behandeld. Samen gaan we op zoek naar een oplossing.

Kan ik terecht bij een vertrouwenspersoon?

Ja, bij het Inclusiefonds wordt steeds een vertrouwenspersoon aangesteld die op de hoogte is van jouw zorgprofiel en situatie. Zo komen we snel tot een oplossing op maat.

Wat als mijn zorgbehoefte veranderd?

Maak je geen zorgen. Jouw zorgnood kan veranderen. Zij zorgen er samen voor dat de zorg zich aanpast aan jou en niet omgekeerd.

Een handje helpen

Hoe word ik ambassadeur van het Inclusiefonds?

Ambassadeur worden is zeer eenvoudig. Eenvoudig een berichtje delen of een briefbedeling doen in jouw straat, helpt ons mijlenver vooruit. Samen zorgen we ervoor dat iedereen op de hoogte is!

Ontdek wat jij kan doen

Hoe doe ik een briefbedeling in mijn straat?

Informatie binnenkort beschikbaar.

Hoe deel ik een bericht op mijn sociale media zoals Facebook?

Via onderstaande knop kan je in enkele klikken een berichtje delen op je favoriete sociale media!

Deel nu een bericht!

Hoe word ik vrijwilliger?

Informatie binnenkort beschikbaar.

Investeren

Algemeen

Valt het Inclusiefonds onder toezicht van de FSMA?

Ja, De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Ook het Inclusiefonds valt onder dit toezicht.

Wat is de rol van Human Districts in het Inclusiefonds?

Human Districts bvba is de initiatiefnemer achter het Inclusiefonds. HD is mede-aandeelhouder van het Inclusiefonds en staat in voor het dagelijks bestuur, de IT toepassingen, de marketing, de klantenbegeleiding, etc.

Roerende voorheffing

Wat is roerende voorheffing?

De inkomsten van dividenden vormen een belastbaar inkomen in België.

De roerende voorheffing die normaal gezien ingehouden wordt op die inkomsten is een voorafbetaling van de belastingen op die inkomsten. De roerende voorheffing wordt door het Inclusiefonds afgehouden en wordt gestort aan de FOD Financiën.

In de meeste gevallen is de roerende voorheffing ‘bevrijdend’. Dit betekent dat de belastingplichtige in zijn aangifte van personenbelasting niet langer het inkomen waar een roerende voorheffing werd op ingehouden moet aangeven. Als de roerende inkomsten niet aan de roerende voorheffing zijn onderworpen, moeten ze aangegeven worden in de aangifte van de personenbelasting.

Wat als mijn aandelen gehouden worden door een vennootschap?

De nieuwe vrijstelling van 640 euro geldt alleen voor natuurlijke personen (Belgische rijksinwoners). De vrijstelling geldt niet voor vennootschappen en/of rechtspersonen die de ingehouden roerende voorheffing kunnen verrekenen met de aangifte in de vennootschapsbelasting. Organisaties die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting kunnen de ingehouden roerende voorheffing niet recupereren.

Wat als ik Aandeelhouders ben vanuit het buitenland?

Aandeelhouders die in het buitenland wonen en die een aangifte indienen omdat zij nog andere Belgische inkomsten hebben zal de recuperatie van de roerende voorheffing via die aangifte moeten gebeuren

Wat als verschillende gezinsleden aandelen houden?

Als meerdere gezinsleden dividenden ontvangen van dezelfde of verschillende vennootschappen dienen deze alle in hun totaliteit aangegeven te worden in de personenbelasting. De fiscale vrijstelling blijft echter beperkt tot 640 euro per belastingplichtige (dus maximaal 1.280 euro per aangifte in geval van een koppel). De recuperatie van de ingehouden roerende voorheffing zal dus ook beperkt worden tot maximaal 1.280 euro x 30% = 384 euro.
Ook de ingehouden roerende voorheffing op dividenden van minderjarige kinderen die fiscaal onder de aangifte van de ouders vallen kunnen op gelijkaardige manier worden aangegeven en gerecupereerd. De maximale vrijstelling van 1.280 euro per koppel blijft ook van toepassing op de totaliteit van alle aangegeven dividenden.

Aandelen kopen

Hoe koop ik aandelen?

Aandelen kunnen eenvoudig worden aangekocht via ons digitaal platform. Klik rechtsboven in de navigatie op ‘registreren’ om een account aan te maken.

Hoeveel aandelen kan ik als particulier kopen?

Zoveel als je zelf wenst. Momenteel kan onze vennootschap maximaal 5.000.000 EUR ophalen.

Wat moet ik betalen als ik aandelen koop of verkoop?

Bij aankoop en verkoop van aandelen zijn  geen instap- of uitstapkosten verbonden

Ontvang ik een bevestiging voor de aankoop van de aandelen?

Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw betaling bezorgt het Inclusiefonds u een ondertekende bevestiging. Deze bevestiging is een officieel document. U ontvangt daarnaast geen apart certificaat.

Ik heb aandelen gekocht zonder in de gestructureerde mededeling van mijn storting mijn aandeelhoudersnummer toe te voegen. Is mijn inschrijving geldig?

Ja. Het Inclusiefonds garandeert dat elke ontvangen betaling aan de juiste aandeelhouder wordt toegewezen. Ook u zult dus uiterlijk 14 dagen nadat het Inclusiefonds uw storting ontvangen heeft, een bevestiging krijgen.

Kunnen ook kinderen aandeelhouder worden?

Er zijn GEEN leeftijdsbeperkingen om aandelen te kopen. Ook kinderen kunnen dus aandeelhouder worden. Het toetredingsdocument wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandeelhouder worden?

Ook als niet-Belg kunt u aandeelhouder worden. Het Inclusiefonds kan u evenwel niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard.

Wat leveren aandelen van het Inclusiefonds mij op?

Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd. Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle aandeelhouders. Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.

Wordt het dividend altijd uitbetaald?

Indien de algemene vergadering besluit tot dividenduitkering wordt het dividend uitbetaald op het rekeningnummer dat u opgeeft. De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand december – dat is de maand nadat de algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden worden de aandelen vervroegd terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag gaat naar de erfgenamen. Er is nog een tweede optie: als de erfgenamen daarom verzoeken, kunnen de aandelen worden overgeschreven naar een aangeduide erfgenaam.

Kan men ooit eigenaar worden van een gebouw door (veel) aandelen te kopen?

Nee, men kan nooit eigenaar worden van een gebouw door aandeelhouderschap. De gebouwen zelf blijven eigendom van Inclusiefonds.

Kan ik naast het kopen van één of meerdere aandelen ook op andere manieren een bijdrage leveren aan het Inclusiefonds?

Ja, men kan bijvoorbeeld gebouwen of gronden inbrengen als schenking of in ruil voor aandelen. Opstalrecht en erfpachtcontracten zijn een mogelijkheid, neem hiervoor contact met ons op.

Jouw vraag hier niet tussen?

Geen probleem! Wij helpen jou graag verder.

Contacteer ons